Thiết kế logo công ty Dược phẩm Health Box. Bao gồm thiết kế logo công ty, Logo nhãn hiệu và một số ứng dụng demo trên bao bì sản phẩm