Dự án tư vấn và thiết kế sáng tạo co công ty Hải Vân. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế thương hiệu và một số ấn phẩm quảng cáo truyền thông.