Thiết kế logo nhãn hiệu sản phẩm Dr. ECA của Tập đoàn EVD. Có tác dụng khử trùng sử dụng trong y học, bệnh viện