Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu công ty H.C.I - Hoạt động chuyên về lĩnh vực kiến trúc, xây dựng