Thiết kế bao bì vỏ hộp dược phẩm, thực phẩm chức năng Viên khớp Nhật Linh - Mẫu thiết kế ứng dụng cho 2 công nghê in khác nhau, đó là in offset trên giấy và in offset mực UV trên màng tráng kim