Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp thực phẩm chức năng Hegatis, thiết kế - in nhãn mác và các sản phẩm đi kèm. Bộ sản phẩm gồm hộp dạng vỉ và hộp dạng lọ