Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp, Viên gout Tâm bình, Thiết kế và in hộp giấy dùng cho lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm