Thiết kế bao bì, in hộp giấy thực phẩm chức năng Ginko Poland -Có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về tuần hoàn máu não. Sản phẩm của Sofia Vietnam