Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Galvin - Hỗ trợ điều trị bệnh gan. Sản phẩm của Budaphar Vietnam