Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp, thiết kế nhãn mác  dược phẩm, thực phẩm chức năng Erophar - Dùng cho người bị bệnh gan