Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp, thiết kế nhãn mác thực phẩm chức năng Eromin - Sản phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng và năng lượng