Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp thực phẩm chức năng E369 - Sản phẩm có tác dụng bổ dung Vitamin nhóm E