Thiết kế vỏ hộp, thiết kế bao bì dược phẩm Đại tràng Tâm bình - mẫu thiết kế bao bì sử dụng cho công nghệ in hộp giấy màng tráng kim