Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp cốm Coby Kids- sản phẩm dùng cho trẻ em