Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp dược phẩm Can xi Nhật Linh - Sản phẩm có tác dụng bổ sung can xi