Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp thực phẩm chức năng Bonaton và các sản phẩm phụ trong bộ sản phẩm của gói thiết kế bao bì nhãn mác