Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp dược phẩm, thực phẩm chức năng Boga Baby Nhật Linh - dử dụng cho trẻ em. Thiết kế ứng dụng cho 2 phương án in ấn là in offset thường và in trên giấy tráng kim