Thiết kế bao bì, thiết kế vỏ hộp thực phẩm chức năng BB MAMA - sử dụng cho phụ nữ trước và sau sinh. Sản phẩm của Poland Vietnam