Thiết kế vỏ hộp, thiết kế bao bì dược phẩm - thực phẩm chức năng Ginat, hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu não