Thiết kế bao bì kẹo sữa Con Bò Vàng. Thiết kế túi kẹo in 5 màu trên chất liệu bao bì nilon ghép màng phức hợp.