In tờ rơi quảng cáo dịch vụ Truyền hình Cab - của VTV cab, chất liệu giấy C120, in offset đa màu sắc