In tờ rơi A5 quảng cáo chương trình cho vay của ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc, chất liệu giấy couche, in đa màu sắc bằng máy in offset