In tờ rơi trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà nội. Đây là kiểu tờ gấp 5 mặt loại dài, in offset chất lượng cao, chất liệu giấy couche 150gsm