In tờ rơi, in tờ gấp, thiết kế tờ rơi công ty HaMICO, tờ rơi có cấu tạo dạng A4 gấp 3, in offset đa màu sắc, cán bóng 2 mặt, chất liệu giấy C250gsm