In tờ rơi, thiết kế tờ rơi quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Ginko Poland và Shark cartilage của công ty Dược phẩm Poland Việt Nam. kích thước 10x21cm, chất liệu giấy couche 100gsm