In tờ rơi, thiết kế tờ rơi các ngành dịch vụ nói chung như dịch vụ sửa chữa, dịch vụ tổ chức sự kiện, cưới hỏi, dịch vụ vận chuyển, và các ngành phục vụ...