In tờ rơi, thiết kế tờ rơi chương trình cho vay mua nhà của ngân hàng BIDV, chất liệu giấy C200, in offset chất lượng cao