In tờ gấp, thiết kế tờ rơi công ty thời trang Mokara, Kiểu tờ rơi kích thước 20x20 gấp đôi, in offset đa màu sắc, giấy C250 cán mờ, bế gân gấp thành phẩm