In tờ gấp, in tờ rơi Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài của công ty Haco. Tờ rơi có kết cấu dạng A4 gấp 3, chất liệu giấy couche 200gsm được in offset đa màu sắc 2 mặt