In sổ note, in sổ tay công ty Fanxipan Express.

Kích thước 9,5x9,5cm, Chất liệu giấy Off100gsm, đóng keo đầu tiện cho việc ghi chú và xé.