In sổ note, in note pad in sổ tay cho công ty dược phẩm. chất liệu giấy off100, đóng quyển keo đầu, viết xong có thể xé rời từng tờ một cách dễ dàng. thường dùng để dùng làm nháp khi bán hàng hoặc trong công việc văn phòng