In sổ tay, in sổ note công ty ESL, bìa chất liệu giấy C300 cán bóng, ruột in giấy off80, đóng quyển gáy xoắn