In phong bì đựng thiệp chúc mừng năm mới, thiết kế phong bì đựng thiệp cho công ty BVIM, giấy Off 200gsm