In phong bì toà án nhân dân Sơn La, phong bì sau khi gia công được đóng gói nilon cẩn thận trước khi chuyển hàng cho khách