In phong bì, thiết kế và in phong bì thư cho công ty Dược phẩm Bene phar, chất liệu giấy offset, được in bằng máy offset công nghiệp