In phiếu thu chi ngày càng được các doanh nghiệp tự in ấn thay vì mua phiếu có sẵn ở các cửa hàng văn phòng phẩm bởi chi phí rẻ mà lại đầy đủ thông tin in trên đó, giúp khách hàng tin tưởng hơn khi lưu giữ các chứng từ này. HÌnh ảnh là mẫu In phiếu chi 2 liên A5 của công ty MK được thiết kế và in ấn tại in đông Nam