In mác quần áo hình Elip, in tag quần áo hình Oval, bế khuôn tạo hình mác quần áo, gia công đục lỗ theo yêu cầu cho mọi số lượng