In mác treo, in mác giá sản phẩm, in thẻ bài có quy cách gập đôi, đục lỗ để treo lên sản phẩm nhằm cung cấp thông tin đến khách hàng.