Bạn đang xem các mẫu card visit đẹp thuộc nhóm lĩnh vực Nhà hàng - khách sạn. Lăn chuột và click vào nút "xem thêm" để xem tất cả các mẫu card visit ngành Nhà hàng - khách sạn. Click vào hình ảnh mẫu bạn thấy đẹp để xem chi tiết. Nếu bạn muốn thiết kế mẫu in card visit giống hoặc dựa trên mẫu card visit đang xem, hãy điền thông tin và nội dung yêu cầu vào form rồi gửi cho chúng tôi, sau đó check mail để tiếp tục đặt hàng.