In sticker dán sản phẩm bằng chất liệu decal. Chúng tôi nhận in sticker decal giấy, in sticker decal trong, in sticker decal nhựa... Bế khuôn tạo hình theo yêu cầu khi in nhiều. Chất liệu decal dùng in sticker là loại siêu bền, keo bám dính cực tốt.