In túi giấy công ty du lịch thể thao văn hoá - chất liệu giấy C250 cán mờ, quai dù