In thẻ quà tặng, in gift voucher nhà hàng Meat Plus, chất liệu Ford 250gsm ép nhũ thành phẩm