Thiết kế nhãn mác, in nhãn mác mỹ phẩm gia truyền Cao Bí Đao - chất liệu decal cán bóng, bế khuôn đứt nửa