In card visit cho cán bộ, phóng viên báo điện tử Vietnamnet, chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt