In card visit, in name card cho cán bộ nhân viên công ty thép Việt Ý bằng máy in offset, giấy C300 cán mờ