In card visit cho cán bộ nhân viên tập đoàn Hợp Nhất, name card được in bằng máy in offset công nghiệp hiện đại của Nhật Bản, chất liệu giấy C300 cán mờ 2 mặt