In banner nhà hàng Vedette chất liệu in decal PP cán bóng, treo giá chữ X