Thiêt kế vỏ hộp, thiết kế bao bì dược phẩm Bogaton, thiết kế nhãn mác bogaton. Sử dụng cho người bị bệnh gan. Sản phẩm của Poland Vietnam