Thiết kế tờ rơi Orihiro - Dấm đen được sản xuất từ gạo Lức Nhật bản