Thiết kế menu ứng dung trên ipad cho nhà hàng Geysha - Hà Nội